FREMTIDENS ARBEJDSLIV

FREMTIDENS ARBEJDSLIV OG ARBEJDSPLADS

Omkring 40 procent af alle arbejdsopgaver, der i dag løses af mennesker, kan automatiseres indenfor ganske får år

Mere automatisering er en realitet i fremtiden

Omkring 40 procent af alle arbejdsopgaver, der i dag løses af mennesker, kan automatiseres indenfor

ganske får år, konstaterer konsulenthuset McKinsey i deres rapport fra 2017 om det danske arbejdsmarked.

Anerkendte organisationer som World Economic Forum og OECD er enige i analysen.

 

Automatisering af arbejdsopgaver er ikke kun en risiko, udviklingen er også en chance, for den tvinger os til

at stoppe op og reflektere over vores professionelle svagheder og styrker og til at overveje vores

muligheder for at skabe værdi i fremtiden.

 

På forløbet Mit fremtidige arbejdsliv er det deltagerne selv, der formulerer deres vision for fremtiden, og

det er deltagerne selv, der, med afsæt i deres eksisterende faglighed, giver deres personlige bud på

relevante arbejdsområder i fremtiden.

HAR DU BRUG FOR AT VIDE MERE?

RING ELLER SEND OS EN BESKED

 

TELEFON

22 71 03 80

MODUL 1

 

Deltagerne arbejder i grupper med at kortlægge opgaver før & nu indenfor deres arbejdsområde og den første workshop afsluttes med, at deltagerne udpeger de opgaver, som de mener, vil bestå i 2025.

 

Mellem modul 1 og modul 2 vil der være en hjemmeopgave.

MODUL 2

 

Indledes med et trend-oplæg. Herefter arbejder deltagerne med fremtidens mulighedsopgaver, som afslutningsvis mappes ud fra en vurdering af, hvor sandsynlige de pågældende opgaver er, henholdsvis hvor stor en kompetencetilførsel, opgaverne kræver.

 

Mellem modul 2 og 3 puljes alle mulighedsopgaverne i en række separate arbejdsdomæner.

MODUL 3


Arbejdsdomænerne præsenteres for deltagerne, som herefter arbejder med at tilføre hvert enkelt domæne konkrete kompetencer og færdigheder.


Mellem modul 3 og modul og 4 vil der være en hjemmeopgave.

 

MODUL 4

 

Hvert arbejdsdomæne præsenteres med tilhørende kompetencer. Sidste step er at tilføje opkvalificeringsforslag til hver enkelt profil.

 

Forløbet slutter af med en fælles diskussion af, hvilke konkrete betingelser, der skal være opfyldt, for at den enkelte kan begynde at dygtiggøre sig.

Mellem hvert modul vil der blive udsendt materiale til deltagerne om det foregående moduls konklusioner.

 

Efter det sidste modul færdiggøres materialet, som efterfølgende sendes ud til deltagerne. Materialet vil indeholde en introduktion til hvert arbejdsdomæne, en beskrivelse af de profiler, der tiltrækkes af domænet samt konkrete forslag til kompetenceudvikling.

Erfaringen er, at deltagelse i et sådant forløb skaber refleksion, indsigt og fremtidstryghed. Trygheden opstår, når deltagerne erfarer, at de kan præge deres egen fremtid. Samtidig trænes evnen til at se muligheder, altså til at opdage det, der endnu ikke er defineret. Denne evne er, siger fremtidsforskerne, helt afgørende i fremtiden,

hvor mange af os forventes at opfinde vores egne jobs.

 

Forløbet består af fire workshops af hver tre timers varighed med følgende indhold

Forløbet har to outputs.

  • Det ene er et solidt materiale, som præsenterer deltagernes bud på fremtidens professionelle profiler på en overskuelig og letforståelig måde,
  • Det andet er en personlig afklaring og større fornemmelse for egne handlemuligheder hos forløbets deltagere. 

VI HJÆLPER SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER MED AT DESIGNE NYE, INNOVATIVE OG FREMTIDSSIKREDE HR LØSNINGER.

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED

KONTAKT INFO

22 71 03 80

ØSTRUPVEJ 107

3670 VEKSØ SJÆLLAND

CVR NR.  DK37490970